ITEC Software จำหน่ายโปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS โปรแกรมร้านอาหาร

Products

ITEC Software จำหน่ายโปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS โปรแกรมร้านอาหาร

Programming

สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# และ Swift โดย Programmer ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

How To

แนะนำ สอน บอกวิธีการใช้ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และโปรแกรมต่าง ๆ

Consultant

รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ พร้อมกับให้ความรู้ในการใช้งาน จากทีมงาน ITEC

รับให้คำปรึกษาในการออกแบบ และพัฒนาระบบ

โทรติดต่อได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น.

โทร. 02-017-7765 หรือ 02-017-7777 ติดต่อฝ่ายขาย 7768 ฝ่ายเซอร์วิส 7767

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ITECStock โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS

ตัดสต๊อก คุมสต๊อกสินค้า ตรวจสอบ Aging วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน ตรวจสอบ Aging ได้อย่างแม่นยำ รองรับการทำงานตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีหลาย 100 สาขา รวมถึงบริหารงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ และสามารถใช้งานพร้อมกันทุกสาขาได้ด้วยระบบ Real Time

  ITECSME โปรแกรมร้านค้าปลีก โปรแกรมฟรี

โปรแกรมฟรี โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับร้านค้าปลีกสาขาเดียว มีจุดเด่นในเรื่องของการคุมสต๊อกได้อย่างแม่นยำ เก็บประวัติลูกค้า-ประวัติการขาย และวิเคราะห์การขาย-กำไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ITECFood โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านบุฟเฟ่ต์ มีจุดเด่นในเรื่องการตัดสต๊อก รับออเดอร์ผ่าน iPhone หรือ iPad กำหนดเวลาแบบบุฟเฟ่ต์ ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อและอย่างเต็ม รวมถึงใช้งานแบบ Touch Screen ได้

  Maintenance

บริการที่จะทำให้ท่าน ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการดูแลซอฟต์แวร์ เพราะเราจะคอยช่วยเหลือ และดูแลให้ตลอดอายุสัญญาการใช้งาน

  Audit

บริการที่จะทำให้ท่านอุ่นใจได้ตลอดเวลา เพราะเราจะคอยดูแล ช่วยเหลือ และตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่าน

โปรแกรมขายหน้าร้าน (ITECStock), โปรแกรมร้านอาหาร (ITECFood), โปรแกรมฟรี (ITECSME)

วันจันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น. โทร. 02-017-7765 หรือ 02-017-7777
ติดต่อฝ่ายขาย:7768 ฝ่ายเซอร์วิส:7767 มือถือ:083-224-5559