ITEC Software จำหน่ายโปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS โปรแกรมร้านอาหาร

Products

ITEC Software จำหน่ายโปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS โปรแกรมสต๊อกสินค้า โปรแกรมคุมสต๊อก โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมคิดเงินร้านอาหาร โปรแกรมร้านค้าปลีก รองรับการทำงานตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีหลาย 100 สาขา ใช้งานพร้อมกันได้ด้วยระบบ Real Time บริษัทที่เป็นลูกค้าของเรา ได้แก่ iStudio และ BaNANA-IT By Comseven, World Camera, Munkong Gadget, J.I.B Computer ฯลฯ

Programming

สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# และ Swift โดย Programmer ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานมากกว่า 20 ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ หรือต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรม โดยเราเน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และนำไปใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน รวมถึงการนำไปใช้ในการเรียน การทำงาน และธุรกิจได้ด้วย

How to

แนะนำ สอน บอกวิธีการใช้ และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ การใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการแบ่งปันความรู้ จากประสบการณ์ของทีมงาน เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้ได้จริง ในธุรกิจและชีวิตประจำวัน

Consultant

รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม พร้อมกับให้ความรู้ในการใช้งาน ตลอดจนถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทีมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขปัญหา เสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจของท่าน

รับให้คำปรึกษาในการออกแบบ และพัฒนาระบบ
โทรติดต่อได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น.
โทร. 02-017-7765 หรือ 02-017-7777 ติดต่อฝ่ายขาย 7768 ฝ่ายเซอร์วิส 7767

ตัดสต๊อก คุมสต๊อกสินค้า ตรวจสอบ Aging วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน ตรวจสอบ Aging ได้อย่างแม่นยำ รองรับการทำงานตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีหลาย 100 สาขา รวมถึงบริหารงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ และสามารถใช้งานพร้อมกันทุกสาขาได้ด้วยระบบ Real Time

โปรแกรมฟรี โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับร้านค้าปลีกสาขาเดียว มีจุดเด่นในเรื่องของการคุมสต๊อกได้อย่างแม่นยำ เก็บประวัติลูกค้า-ประวัติการขาย และวิเคราะห์การขาย-กำไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านบุฟเฟ่ต์ มีจุดเด่นในเรื่องการตัดสต๊อก รับออเดอร์ผ่าน iPhone หรือ iPad กำหนดเวลาแบบบุฟเฟ่ต์ ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อและอย่างเต็ม รวมถึงใช้งานแบบ Touch Screen ได้

บริการที่จะทำให้ท่าน ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการดูแลซอฟต์แวร์ เพราะเราจะคอยช่วยเหลือ และดูแลให้ตลอดอายุสัญญาการใช้งาน

บริการที่จะทำให้ท่านอุ่นใจได้ตลอดเวลา เพราะเราจะคอยดูแล ช่วยเหลือ และตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่าน

 ITECStock โปรแกรมขายหน้าร้าน ITECFood โปรแกรมร้านอาหาร ITECSME โปรแกรมฟรี

วันจันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น. โทร. 02-017-7765 หรือ 02-017-7777 ติดต่อฝ่ายขาย 7768
ฝ่ายเซอร์วิส 7767 มือถือ 083-224-5559

button_contactus