จุดเริ่มต้น

เมื่อปี 2535 ผู้ร่วมก่อตั้งได้ก่อตั้งบริษัทอิทธิพัทธ์ เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นมา โดยเปิดทำการอยู่ที่ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า เพื่อขายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่สมัยนั้นร้านคอมพิวเตอร์ยังมีอยู่ไม่มาก และคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายประกอบกับมีราคาสูง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ที่ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่าไม่ดีเท่าที่ควร บริษัทฯ จึงย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ พลาซ่า โดยเช่าพื้นที่จากแผงขายพระ ชั้น 1 ใต้บันไดเลื่อน ติดกับร้านแม่ไม้เพลงไทยในขณะนั้น

หลังจากเปิดทำการมาได้ระยะหนึ่ง บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็วและได้ขยายสาขาไปหลายพื้นที่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารคลังสินค้าและงานขาย ซึ่งยากแก่การควบคุม, การวิเคราะห์กำไร-ขาดทุน, การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ, การบริหารงานลูกหนี้-เจ้าหนี้, การบริหาร Aging ของสินค้า บริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินค้า และ การจัดการเกี่ยวกับงานซื้อ-ขาย, การโอนสินค้า, ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมา ภายใต้ชื่อว่า ITECStock

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หลังจากได้ทดลองใช้กับบริษัทฯ แล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์อย่างมาก จึงได้เริ่มขาย ให้กับร้านค้าที่รู้จักคุ้นเคยกัน และคอยสอบถามข้อมูลว่าช่วยทำให้งานบริหารคลังสินค้าและงานขายดีขึ้นแค่ไหน ก็ได้รับคำตอบว่าช่วยได้มาก จึงเกิดความคิดว่าน่าจะนำ ITECStock นี้ไปขายและเผยแพร่ให้ร้านที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกันได้มีทางเลือกและมีเครื่องมือที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้ประสบอยู่ จึงได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อว่า บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จำกัด เพื่อขาย Software เป็นหลักขึ้น ภายหลังจากการ Update และพัฒนา ITECStock อยู่นานหลาย Version ก็พบว่าเป็นการยากที่จะแก้ไขโครงสร้างของ ITECStock ตัวนี้ได้ต่อไป จึงได้พัฒนา ITECStock ขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนจากภาษา C++ มาเป็น C# ภายใต้ชื่อว่า ITECStock2007 เพื่อให้เป็น Program ที่ใช้งานกับสินค้าที่มี Serial ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น และได้ปรับปรุง Feature ต่างๆของโปรแกรมให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ปัจจุบันมีหลายบริษัทฯ ที่ได้ใช้โปรแกรม ITECStock ของเราช่วยในการบริหารธุรกิจ จนส่งผลให้สามารถควบคุมการสูญหายของสินค้า และช่วยให้ขยายธุรกิจไปหลายสาขาทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (ปัจจุบันมีมากกว่า 200 สาขา) ซึ่งขณะเริ่มใช้ ITECStock มีอยู่เพียง 4 สาขา, บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันมีมากกว่า 100 สาขา) ซึ่งขณะเริ่มใช้ ITECStock มีอยู่เพียง 6 สาขา, บริษัท World Camera , iStudio , C-Nex Shop และบริษัทอื่น ๆ อีกมาก

ทางบริษัทฯ ยังได้พัฒนาโปรแกรมอีกหลายตัว เช่น โปรแกรมบันทึกภาพจากหน้าจอของพนักงาน เพื่อใช้สอดส่อง ดูแลพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อว่า Capture Screen โปรแกรมจัดการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม โดยสามารถตัด Stock ของกาแฟที่ชงให้ลูกค้า และ สามารถทำการผลิดสินค้าเพื่อขาย หรือเลือกชนิดไอศกรีมจากเมนูได้ ภายใต้ชื่อว่า ITECFood

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในบริการของเรา หากท่านมีข้อติชมประการใด
สามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์ (02) 017-7777 ฝ่ายเซอร์วิสต่อ 7764,77765 มือถือ (083) 224-5559 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น.

Keng

Founder

การที่เราเป็นผู้ใช้ด้วย ทำให้เรารู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องการทราบ เพื่อใช้ในการบริหาร และขยายกิจการต่อไป

Nan ,Bo ,Kae

Programmer Team

ทีมงานมืออาชีพพัฒนาระบบอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับกับการตรวจสอบเสมอ ถ้าถามถึงความแม่นยำต้องเราเท่านั้น ITEC Software

Karn ,Oum ,Tae ,Ton

Support Team

เราคือทีม Support ที่มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ พร้อมที่จะตอบและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับท่าน ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่าลืม เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือโปรดเรียกหาเรา

Nit ,Tae

Sale Team

เราไม่ได้ขายโปรแกรมที่ดีที่สุดให้กับท่านเพียงอย่างเดียว เรายังช่วยเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับท่านด้วย เพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน