ITECSME โปรแกรมฟรี โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS สำหรับร้านค้าปลีกสาขาเดียว

  Download ITECSME (สำหรับ Windows7 ขึ้นไป) (รหัสใช้งานโปรแกรม ITECSME อยู่ด้านล่าง )


VDO การตั้งค่าก่อนลงโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม

  VDO สอนวิธีการใช้งานโปรแกรม ITECSME


  VDO สอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 64 Bit)


  VDO สอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 32 Bit)


  VDO สอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 64 Bit) สำหรับเครื่องที่มี SQL Server


  VDO สอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 32 Bit) สำหรับเครื่องที่มี SQL Server


Document การตั้งค่าก่อนลงโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม

  คู่มือการใช้งาน ITECSME


  ขั้นตอนการปลด Security Windows สำหรับ Windows 8 ขึ้นไป (สำหรับการใช้งาน ITECSME)


  คู่มือสอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 64 Bit)


  คู่มือสอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 32 Bit)


  คู่มือสอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 64 Bit) สำหรับเครื่องที่มี SQL Server


  คู่มือสอนวิธีติดตั้งโปรแกรม ITECSME (Windows 32 Bit) สำหรับเครื่องที่มี SQL Server


หมายเหตุ

  • รหัสผ่านเข้าโปรแกรม ITECSME Username : 1 / Password : 1234
  • ถ้าใช้ Chrome ในการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง จะมีการแจ้งเตือนในส่วนของการดาวน์โหลด ให้กด Ctrl+J แล้วกดที่ Recover malicious file หลังจากนั้นให้กด Keep anyway ในส่วนของ Web Browser อื่น นอกเหนือจาก Chrome ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามปกติ