สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน – 21 Chitchat Part 21

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ : วิธีส่งข้อมูลไปที่ Firebase

Project : Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยเราจะสอนเขียนโปรแกรม Chat แบบง่ายๆ ด้วย Swift 3 โดยใช้ FireBase ซึ่งเป็น Cloud Database ตัวหนึ่ง ผ่านทาง CocoaPods SDK

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 21 Chitchat Part 21
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธีส่งข้อมูลไปที่ Firebase


Day 22 Chitchat Part 22
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ทำฟังก์ชั่นส่ง Message


Day 23 Chitchat Part 23
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– เพิ่มการส่งวันและเวลา ไปที่ Firebase


Day 24 Chitchat Part 24
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– เปลี่ยนวิธีการรับส่งข้อมูล


Day 25 Chitchat Part 25
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเก็บข้อมูลของแต่ละ User ในการ Login

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 26 Chitchat Part 26
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเก็บข้อมูลของแต่ละ User ในการ Login (ต่อ)


Day 27 Chitchat Part 27
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเก็บ DateTime


Day 28 Chitchat Part 28
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเรียงข้อมูล


Day 29 Chitchat Part 29
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธีการทำ Push Notifications โดยใช้ Firebase


Day 30 Chitchat Part 30
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธีการทำ Push Notifications โดยใช้ Firebase (ต่อ)

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา   https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/