สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน – 51 Chitchat Part 51

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ : ดึงข้อมูลจาก Firebase มาแสดง (ต่อ)

Project : Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยเราจะสอนเขียนโปรแกรม Chat แบบง่ายๆ ด้วย Swift 3 โดยใช้ FireBase ซึ่งเป็น Cloud Database ตัวหนึ่ง ผ่านทาง CocoaPods SDK

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 51 Chitchat Part 51
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ดึงข้อมูลจาก Firebase มาแสดง (ต่อ)


Day 52 Chitchat Part 52
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้ Liberty เป็นตัวช่วย ในหน้า Chat


Day 53 Chitchat Part 53
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– สร้างหน้า View Controller โดยใช้ JSQMessagesViewController


Day 54 Chitchat Part 54
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การส่ง Message โดยใช้ JSQMessagesViewController


Day 55 Chitchat Part 55
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การแสดงผลหลังจากกด Sent

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 56 Chitchat Part 56
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การส่งรูปภาพไป JSQMessagesViewController


Day 57 Chitchat Part 57
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การทำ Alert Action ว่าให้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ


Day 58 Chitchat Part 58
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ทำการเลือกรูปภาพ หรือวิดีโอแล้วให้แสดงผล


Day 59 Chitchat Part 59
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การแสดงผลของวิดีโอ


Day 60 Chitchat Part 60
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การแสดงผลของวิดีโอ ให้สามารถ เล่นได้

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา   https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/