สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน – 71 Chitchat Part 71

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ : เทคนิคการจัดการรูปภาพและวิดีโอในการส่ง

Project : Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยเราจะสอนเขียนโปรแกรม Chat แบบง่ายๆ ด้วย Swift 3 โดยใช้ FireBase ซึ่งเป็น Cloud Database ตัวหนึ่ง ผ่านทาง CocoaPods SDK

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 71 Chitchat Part 71
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– เทคนิคการจัดการรูปภาพและวิดีโอในการส่ง


Day 72 Chitchat Part 72
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การดึงรูปภาพออกมาเป็น Avatars


Day 73 Chitchat Part 73
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การดึงรูปภาพออกมาเป็น Avatars (ต่อ)


Day 74 Chitchat Part 74
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้งาน Thread สำหรับการแสดงผล


Day 75 Chitchat Part 75
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้งาน Thread สำหรับการแสดงผล (ต่อ)

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 76 Chitchat Part 76
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้งาน Thread สำหรับการแสดงผล (ต่อ)


Day 77 Chitchat Part 77
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การดึงรูปภาพมาเก็บไว้ใน Cache

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา   https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/