สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน – 00 Chitchat Introduction

เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสอนเขียนโปรแกรม ให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด โดยความรู้ที่เผยแพร่ออกไปนั้น ได้ผ่าน Programmer ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 20 ปี และได้พัฒนาโปรแกรม ที่พิสูจน์แล้วจากหลายบริษัท อาทิ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ BaNANA-IT และ iStudio, J.I.B Computer, World Camera, มั่นคง Gadget ฯลฯ

Project : Swift 3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยเราจะสอนเขียนโปรแกรม Chat แบบง่ายๆ ด้วย Swift 3 โดยใช้ FireBase ซึ่งเป็น Cloud Database ตัวหนึ่ง ผ่านทาง CocoaPods SDK

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 01 Chitchat
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การทำโปรแกรม Chitchat โดยใช้ Firebase

Day 02 Chitchat Part2
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเชื่อม Project เข้ากับ Firebase โดยใช้ CocoaPods

Day 03 Chitchat Part3
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเชื่อม Project ให้ใช้ CocoaPods ได้

 Day 04 Chitchat Part4
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– สร้าง Login โดยการใช้ Class

 Day 05 Chitchat Part5
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– สร้าง Text Filed และ Button สำหรับ Login

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 06 Chitchat Part 6
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ทำ Outlet เชื่อมต่อกับหน้าจอ

Day 07 Chitchat Part 7
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ให้มีการ Check เงือนไข เมื่อ Input Username กับ Password

Day 08 Chitchat Part 8
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– สร้าง Login ให้สามารถ Login ได้

Day 09 Chitchat Part 9
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– สร้างหน้าจอสำหรับ Registration

Day 10 Chitchat Part 10
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ทำฟังก์ชั่น Register Click
หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา   https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/